5-pack Handsprit – fem flaskor – Handdesinfektion – (5st x 55ml)

5-pack Handsprit – fem flaskor – Handdesinfektion – (5st x 55ml)

349,00 kr

I lager

Qty:
Jämför produkter
Artikelnr: 48028901 Kategori:

Beskrivning

Minska spridning med denna Antibakteriell desinfektions handsprit Alcogel. Används på torra händer och ska inte tvättas bort. Hygieniskt och bekvämt på resor, efter toalettbesök, före måltider, under förkylningstider m.m. Extra passande  Svagt parfymerad. Antibakteriell gel förhindrar inte smitt risk däremot allmänt hjälper minska infektionsrisk samt spridning av olika farliga partiklar. Notera gäller ej luftburna sjukdomar.

Handdesinfektion – Minskar spridning samt dödar och avlägsnar alla typer av smittbärande mikroorganismer. Innehåller mjukgörande komponenter som förhindrar uttorkning och irritation av hud och händer.

✔ Dödar upp till 99.99% bakterier och virus
✔ Fem flaskor x 55ml
✔ Säker handdesinfektion
✔ Rengör händerna
✔ Innehåller: 75% alkohol

Ingår: 5st (5-pack) Antibakteriell handsprit handdesinfektion alcogel 55ml (75% alkohol).

OBS!: Orsakar allvarlig ögonirritation. Mycket brandfarlig vätska och ånga, används ej i närheten av värme / eld osv. Innehållet/behållaren lämnas till destruktion enligt lokala föreskrifter. Förvaras på väl ventilerad plats. Vid bestående ögonirritation: Sök läkarhjälp. VID KONTAKT MED ÖGONEN: Skölj försiktigt med vatten i flera minuter. Ta ur eventuella kontaktlinser om det går lätt. Fortsätt att skölja. Använd skyddshandskar/skyddskläder/ögonskydd/ansiktsskydd. Får inte utsättas för värme, heta ytor, gnistor, öppna lågor och andra antändningskällor. Rökning förbjuden. Förvaras oåtkomligt för barn. Ha förpackningen eller etiketten till hands om du måste söka läkarvård.

Mer information

Vikt 0.5 g
Färg

Vit

0
Din varukorg
X
wordpress hemsida wordpress hemsida